Vyhľadávanie v právnych predpisoch

413/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Vrchné a krajské súdy;Okresné súdy;Sudcovia a prísediaci. Menovanie a ustanovenie sudcov. Voľby sudcov;

Vecné pojmy

Správa a organizácia súdnictva , Súdy , Štátna správa , Sudcovia a vyšší súdni úradníci