Vyhľadávanie v právnych predpisoch

359/2003 Z.z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

CENNÉ PAPIERE;Poplatky ostatné;

Vecné pojmy

Finančné orgány , Poplatky