Vyhľadávanie v právnych predpisoch

279/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

CESTOVNÉ NÁHRADY, SŤAHOVACIE VÝDAVKY A INÉ. STAVNÉ. CESTOVNÉ.;Advokátska tarifa;

Vecné pojmy

Orgány ochrany práva , Advokácia – advokáti , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy