Vyhľadávanie v právnych predpisoch

2/2002 Z.z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;Operatívna evidencia;Pracovný pomer. Služobný pomer. Jeho vznik a obsah;

Obsah predpisu sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obrana a bezpečnosť štátu , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Štátne a služobné tajomstvo , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie)