Vyhľadávanie v právnych predpisoch

120/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVA SÚDNICTVA;

Vecné pojmy

Orgány ochrany práva , Advokácia – advokáti , Prokuratúra , Osobitné pracovné podmienky a požiadavky , Sudcovia a vyšší súdni úradníci