Vyhľadávanie v právnych predpisoch

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

ŠTÁTNE OBČIANSTVO;SÚDNICTVO A PROKURATÚRA - ÚSTAVNÉ ZÁSADY;PREZIDENT REPUBLIKY;VOLEBNÁ SÚSTAVA A VOLEBNÉ PRÁVO;ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA;ÚSTAVA. ÚSTAVNÉ ZÁKONY;PRÁVNE OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA;OCHRANA PRÁV OBČANA;HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ;ŠTÁTNE PRÍJMY. DANE, DÁVKY, POPLATKY;KONTROLNÝ SYSTÉM;NÁZOV ŠTÁTU, ŠTÁTNE SYMBOLY, HYMNA, ŠTÁTNY ZNAK, ŠTÁTNA VLAJKA, PEČAŤ;ŠTÁTNE ÚZEMIE. ŠTÁTNA HRANICA;MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY; ...

Viac

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Cudzinci , Prezident , Prokuratúra , Súdy , Životné prostredie , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Kultúra , Referendum , Štátne symboly a ich používanie , Miestna samospráva , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Najvyšší súd SR (zriadenie) , Národnosti , Slovenské národné orgány , Ústava, ústavné zákony , Vláda Slovenskej republiky