Vyhľadávanie v právnych predpisoch

261/1998 Z.z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Civilná obrana. Civilná ochrana.;

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Náhrada škody , Správne konanie , Pracovnoprávne vzťahy , Civilná ochrana , Financovanie a finančné hospodárenie , Krajské, okresné a obvodné úrady , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Obce a orgány územnej samosprávy , Pokuty , Priestupky , Stavebníctvo a územné plánovanie , Vláda , Orgány miestnej štátnej správy