Vyhľadávanie v právnych predpisoch

135/2001 Z.z. Úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Vecné pojmy

Amnestia , Národná rada , Nezlučiteľnosť funkcií a rozpor záujmov , Obce a orgány územnej samosprávy , Obrana a bezpečnosť štátu , Politické strany a hnutia , Prezident , Prokuratúra , Súdy , Štátny jazyk a používanie jazyka menšín , Trestné právo – procesné , Ústavný súd , Územie štátu a jeho územné a správne členenie , Vláda , Voľby , Vyhlasovanie a uverejňovanie právnych predpisov a iných právnych a organizačných aktov , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Referendum , Petičné právo , Štátne občianstvo , Štátne symboly a ich používanie , Ústavné právo , Verejný ochranca práv , Vyššie územné celky , Základné práva a slobody občanov