Vyhľadávanie v právnych predpisoch

99/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o patentovej spolupráci

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

MEDZINÁRODNÉ AUTORSKOPRÁVNE DOHODY;Autorské osvedčenie a patent. Patentové právo;Mnohostranné medzinárodné zmluvy;

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy , Duševné vlastníctvo