Vyhľadávanie v právnych predpisoch

84/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo