Vyhľadávanie v právnych predpisoch

645/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Vecné pojmy

Lesy a lesné hospodárstvo , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Rozpočtové právo