Vyhľadávanie v právnych predpisoch

639/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o patentovom práve

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

MEDZINÁRODNÉ AUTORSKOPRÁVNE DOHODY;Autorské osvedčenie a patent. Patentové právo;Mnohostranné medzinárodné zmluvy;

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy , Duševné vlastníctvo