Vyhľadávanie v právnych predpisoch

633/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANNÉ ZNÁMKY;MEDZINÁRODNÉ DOHODY K OCHRANE PRIEMYSELNÝCH PRÁV;Mnohostranné medzinárodné zmluvy;

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy , Duševné vlastníctvo , Exekúcie, výkon rozhodnutí