Vyhľadávanie v právnych predpisoch

558/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými potrebami;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo