Vyhľadávanie v právnych predpisoch

499/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

ZÁPADOEURÓPSKA ÚNIA. EURÓPSKA ÚNIA;FINANCOVANIE;

Vecné pojmy

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Školstvo a vzdelávanie , Študenti , Dohovory