Vyhľadávanie v právnych predpisoch

473/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Vecné pojmy

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Štátna finančná politika , Štátna podpora v poľnohospodárstve