Vyhľadávanie v právnych predpisoch

290/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými potrebami;Ochrana rastlín pesticídy;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;Hygienická a protiepidemická starostlivosť;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;

Viac

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo