Vyhľadávanie v právnych predpisoch

222/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Vyhlásení o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Českou republikou na použitie článku 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;MEDZINÁRODNÉ TRESTNÉ PRÁVO;Jazykové právo. Materinský jazyk. Znaková reč;Česká republika. Česko.;Dvojstranné medzinárodné zmluvy;Medzinárodné zmluvy o právnej pomoci;

Vecné pojmy

Medzinárodné trestné právo , Orgány ochrany práva , Právny styk s cudzinou , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy