Vyhľadávanie v právnych predpisoch

191/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Autorské osvedčenie a patent. Patentové právo;Európsky patent. Európska patentová prihláška;Ochrana práv k vynálezom;Zmena (revízia), suspendovanie a zánik medzinárodných zmlúv;Mnohostranné medzinárodné zmluvy;

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Právo Európskej únie , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy , Duševné vlastníctvo , Dohovory