Vyhľadávanie v právnych predpisoch

189/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV;MEDZINÁRODNÉ AUTORSKOPRÁVNE DOHODY;Mnohostranné medzinárodné zmluvy;

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Duševné vlastníctvo