Vyhľadávanie v právnych predpisoch

177/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

UMENIE;OCHRANA VÝROBCOV ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV;MEDZINÁRODNÉ AUTORSKOPRÁVNE DOHODY;Mnohostranné medzinárodné zmluvy;

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Duševné vlastníctvo