Vyhľadávanie v právnych predpisoch

168/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

CUDZINECKÝ REŽIM;Závodné stravovanie. Školské stravovanie. Stravovanie v zariadeniach;Výkon trestu odňatia slobody;

Vecné pojmy

Ľudské práva , Orgány ochrany práva , Trestné konanie , Polícia , Základné práva a slobody občanov