Vyhľadávanie v právnych predpisoch

134/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;Obaly;Hygienická a protiepidemická starostlivosť;

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo