Vyhľadávanie v právnych predpisoch

129/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamuorgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Mnohostranné medzinárodné zmluvy;Overovanie opisov a podpisov. Vidimácia, legalizácia. Notársky zápis;Operatívna evidencia;

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Duševné vlastníctvo