Vyhľadávanie v právnych predpisoch

81/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Štátna úverová politika. Dotácie. Subvencie;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;

Vecné pojmy

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Štátna finančná politika