Vyhľadávanie v právnych predpisoch

80/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

LICENCIE. LICENČNÁ ZMLUVA. LICENČNÉ PRÁVA;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;Vývoz, dovoz a prevoz tovaru a služieb;

Vecné pojmy

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Obchodovanie