Vyhľadávanie v právnych predpisoch

655/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Technická normalizácia a typizácia. ČSN a ON;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;Dopravné prostriedky. Motorové vozidlá. Bicykle;

Vecné pojmy

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Technické požiadavky na výrobky (technické normy) , Cestná doprava