Vyhľadávanie v právnych predpisoch

651/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Dopravné prostriedky. Motorové vozidlá. Bicykle;Vodiči motorových vozidiel;Ochrana proti hluku, vibráciám a ultrazvuku;

Vecné pojmy

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Technické požiadavky na výrobky (technické normy)