Vyhľadávanie v právnych predpisoch

438/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;Živočíšna výroba;

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Ochrana životného prostredia , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Chovateľstvo