Vyhľadávanie v právnych predpisoch

435/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Štátna úverová politika. Dotácie. Subvencie;Ochrana zdravého stavu pôdy;

Vecné pojmy

Ochrana životného prostredia , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Chovateľstvo , Štátna podpora v poľnohospodárstve , Financie, finančné právo