Vyhľadávanie v právnych predpisoch

361/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Rekreácia;Závodné stravovanie. Školské stravovanie. Stravovanie v zariadeniach;

Vecné pojmy

Hygiena , Ochrana zdravých životných podmienok , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo