Vyhľadávanie v právnych predpisoch

159/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Štátne finančné podpory;Štátne monopoly. Tabakový priemysel;Rastlinná výroba;Chmeliarstvo;

Vecné pojmy

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Štátna finančná politika , Štátna podpora v poľnohospodárstve