Vyhľadávanie v právnych predpisoch

148/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Vecné pojmy

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Technické požiadavky na výrobky (technické normy) , Cestná doprava