Vyhľadávanie v právnych predpisoch

129/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2006Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Technická normalizácia a typizácia. ČSN a ON;Dopravné prostriedky. Motorové vozidlá. Bicykle;

Vecné pojmy

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Cestná doprava , Dokumentačná činnosť