Vyhľadávanie v právnych predpisoch

127/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2006 Z. z.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVNY REŽIM POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A PREVÁDZKY NA NICH;Dopravné prostriedky. Motorové vozidlá. Bicykle;Technická normalizácia a typizácia. ČSN a ON;

Vecné pojmy

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Cestná doprava , Dokumentačná činnosť