Vyhľadávanie v právnych predpisoch

126/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Dopravné prostriedky. Motorové vozidlá. Bicykle;Technická normalizácia a typizácia. ČSN a ON;

Vecné pojmy

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Cestná doprava , Dokumentačná činnosť