Vyhľadávanie v právnych predpisoch

122/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Technická normalizácia a typizácia. ČSN a ON;Dopravné prostriedky. Motorové vozidlá. Bicykle;

Vecné pojmy

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Cestná doprava , Dokumentačná činnosť