Vyhľadávanie v právnych predpisoch

119/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA RASTLÍN;Štátna kontrola;Rastlinná výroba;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;

Vecné pojmy

Ochrana životného prostredia , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Rastlinstvo