Vyhľadávanie v právnych predpisoch

539/2005 Z.z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) s čl. 1 ods. 1 a s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a ods. 2 ÚstavySlovenskej republiky

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Rovnoprávnosť občanov;Rovnoprávnosť národov, národností, rás;Rovnosť v dôstojnosti a v právach;

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Pracovnoprávne vzťahy , Ľudské práva , Orgány ochrany práva , Sociálna politika, sociálne, zdravotné a dôchodkové zabezpečenie , Väzenstvo , Vojenská služba , Vojenské a branné právo, zbrane , Obchodné spoločnosti a podnikanie , Polícia , Prokuratúra , Sociálna pomoc , Zamestnanosť a štátne orgány práce , Zdravotníctvo, zdravotné poistenie a ochrana zdravia , Živnostenské podnikanie , Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia , Sociálna poisťovňa , Štátne orgány , Samospráva , Štátna správa , Zdravotná a liečebná starostlivosť , Právo na súdnu ochranu