Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Čiastky Zbierky zákonov SR - ročník 2012

Čiastka 7/2012

Dátum vydania: 31.01.2012 | Obsahuje predpisy: 21-26 / 2012

Predpisy vydané v čiastke

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu