Vyhľadávanie v adresári

Adresár

Firmy a inštitúcie

Zoradiť podľa:

Počet záznamov: 382

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou

Adresa: Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón: 038/ 76 06 001 kl.135 Fax: 038/ 76 02 744 Email: ozpo@bn.vs.sk

Daňový úrad Bánovce nad Bebravou

Adresa: Textilná č. 20, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón: 038/7603380, 7603969 Fax: 038/7603380

Obvodný úrad v Bánovciach nad Bebravou

Adresa: Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ičo: 42024340
Telefón: 038 / 7606001 Fax: 038 / 7602744 Email: prednosta@bn.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Banskej Bystrici

Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 43 06 212 Fax: 048/ 42 31 606 Email: ozpo@bb.vs.sk

Daňový úrad I Banská Bystrica 1

Adresa: Trieda SNP 75, 975 61 Banská Bystrica
Telefón: 048/4721111 Fax: 048/4141884

Daňový úrad II Banská Bystrica 2

Adresa: Kuzmányho 18, 975 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/4718511-2 Fax: 048/4718578

Colný úrad Banská Bystrica

Adresa: Partizánska cesta 17, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/4721 400 Fax: 048/4111446 Email: info.cubb@colnasprava.sk

Obvodný úrad Banská Bystrica

Adresa: Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Ičo: 45016381
Telefón: 048 / 4306203 Fax: 048 / 4113636 Email: prednosta@bb.vs.sk

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa: Nová 13, 975 04 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 4393111,4393611 Fax: 048 / 4134989

KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI

Adresa: Komenského 12, 974 87 Banská Bystrica
Telefón: 421(0)48/4125 326-30, 4152 441-2 Fax: 421(0)48/4153 166 Email: _sekretariat_ks_bb@justice.sk

Banskobystrický samosprávny kraj

Adresa: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Ičo: 37828100
Telefón: 048 / 4325111 Email: podatelna@vucbb.sk

Sociálna poisťovňa - Pobočka Banská Bystrica

Adresa: Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica
Telefón: 048/43 55 111 Fax: 048/41 55 708 Email: banskabystrica@socpoist.sk

Okresný súd Banská Bystrica

Adresa: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
Telefón: 421(0)48/4145 601-3 Fax: 421(0)48/4145 606 Email: _Sekretariat_OS_BB@justice.sk

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Adresa: Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Ičo: 37827731
Telefón: 048 / 4306290,4306291 Fax: 048 / 4132435

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici

Adresa: Zvolenská cesta 27, 974 05 Banská Bystrica
Ičo: 37949799
Telefón: 048 / 4308204 Fax: 048 / 4308208 Email: maria.chabanova@uprsvar.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici

Adresa: A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Ičo: 37949624
Telefón: 045 / 6830901 Fax: 045 / 6921494 Email: oupbs@viapvt.sk,stefan.sulek@upsvar.sk

Daňový úrad Banská Štiavnica

Adresa: Nám. Sv. Trojice 1, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: 045/6911496 Fax: 045/6911496

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove

Adresa: Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov
Ičo: 37937774
Telefón: 054 / 4865111 Fax: 054 / 4748980

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Bardejove

Adresa: Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov
Telefón: 054/ 47 10 346 Fax: 054/ 47 46 653 Email: ozpo@bj.vs.sk

Daňový úrad Bardejov

Adresa: Partizánska ul., 085 28 Bardejov
Telefón: 054/4723555 Fax: 054/4746583