Vyhľadávanie v adresári

Adresár

Firmy a inštitúcie

Zoradiť podľa:

Počet záznamov: 382

Obvodný úrad Michalovce

Adresa: Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce
Ičo: 42097029
Telefón: 056 / 6280701 Fax: 056 / 6280702 Email: prednosta@mi.vs.sk

Obvodný úrad Námestovo

Adresa: Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Ičo: 42059925
Telefón: 043 / 5581452 Fax: 043 / 5523163 Email: prednosta@no.vs.sk

Obvodný úrad Nitra

Adresa: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Ičo: 42114926
Telefón: 037 / 6526377 Fax: 037 / 6526870 Email: prednosta@nr.vs.sk

Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom

Adresa: Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 42024102
Telefón: 032 / 7745901 Fax: 032 / 7745904 Email: prednosta@nm.vs.sk

Obvodný úrad Nové Zámky

Adresa: Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Ičo: 42114934
Telefón: 035/691 31 00 Fax: 035/691 31 48 Email: prednosta@nz.vs.sk

Obvodný úrad Pezinok

Adresa: M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
Ičo: 37926501
Telefón: 033 / 6411172 Fax: 033 / 6411113 Email: oupk@pk.vs.sk

Obvodný úrad Piešťany

Adresa: Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
Ičo: 45013683
Telefón: 033 / 7761298 Fax: 033 / 7761213 Email: prednosta@pn.vs.sk

Obvodný úrad Poprad

Adresa: Nábrežie Jána Pavla II. Ŕ. 16, 058 44 Poprad
Ičo: 42077095
Telefón: 052 / 7721704 Fax: 052 / 7725020 Email: prednosta@pp.vs.sk

Obvodný úrad Považská Bystrica

Adresa: Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Ičo: 42024005
Telefón: 042 / 4300147 Fax: 042 / 4300148 Email: prednosta@pb.vs.sk

Obvodný úrad Prešov

Adresa: Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Ičo: 42077508
Telefón: 051 / 7732730 Fax: 051 / 7723566 Email: prednosta@po.vs.sk

Obvodný úrad Prievidza

Adresa: Medzibriežková 2, 971 73 Prievidza
Ičo: 42024307
Telefón: 046 / 5156111 Fax: 046 / 5422169 Email: prednosta@pd.vs.sk

Obvodný úrad Rimavská Sobota

Adresa: Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
Ičo: 45016411
Telefón: 047 / 5621707,5634779 Fax: 047 / 5622415 Email: prednosta@rs.vs.sk

Obvodný úrad Rožňava

Adresa: Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Ičo: 42097037
Telefón: 058 / 7322394 Fax: 058 / 7881771 Email: prednosta@rv.vs.sk

Obvodný úrad Ružomberok

Adresa: Dončova 11, 034 01 Ružomberok
Ičo: 42059941
Telefón: 044 / 4312101 Fax: 044 / 4322871 Email: prednosta@rk.vs.sk

Obvodný úrad Senec

Adresa: Hurbanova 21, 903 01 Senec
Ičo: 37926527
Telefón: 02 / 40202411 Fax: 02 / 40202436 Email: prednosta@sc.vs.sk

Obvodný úrad Senica

Adresa: Vajanského 17, 905 01 Senica
Ičo: 45013764
Telefón: 034 / 6513450 Fax: 034 / 6513120 Email: prednosta@se.vs.sk

Obvodný úrad Spišská Nová Ves

Adresa: Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Ičo: 42097045
Telefón: 053 / 4176338,4423121 Fax: 053 / 4421305 Email: prednosta@sn.vs.sk

Obvodný úrad Stará Ľubovňa

Adresa: Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Ičo: 42077630
Telefón: 052 / 4323931,4321623 Fax: 052 / 4324801 Email: prednosta@sl.vs.sk

Obvodný úrad Stropkov

Adresa: Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Ičo: 42077664
Telefón: 054 / 7423609 Fax: 054 / 7423790 Email: prednosta@sp.vs.sk

Obvodný úrad Svidník

Adresa: Ul. Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
Ičo: 42077672
Telefón: 054 / 7863100 Fax: 054 / 7863299 Email: prednosta@sk.vs.sk