Podávanie štvrťročného súhrnného výkazu k DPH


Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) priniesla okrem iných zmien aj zmenu limitu v súvislosti s možnosťou podania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok. Zníženie limitu pre podanie štvrťročného súhrnného výkazu na 50 000 eur je účinné od 1. októbra 2014. Článok formou príkladu vysvetľuje, ako majú podnikateľské subjekty podať súhrnný výkaz k DPH po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny.

Celý článok


Všetky články

Diskusie


Zobraziť všetky témy

Latinské citáty

Res corporales hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles: incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas, usus fructus, obligationes quoquo modo contractae

Hmotné veci sú tie, ktorých sa možno dotknúť, ako pozemok, človek, šaty, zlato, striebro a napokon iné bezpočetné veci; nehmotné sú tie, ktorých sa nemožno dotknúť; takými sú tie, ktoré spočívajú v práve, ako dedičstvo, užívacie právo, akokoľvek uzavreté záväzky

Gai. D. 1, 8, 1, 1


Zobraziť všetky citáty

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 7 dní