Určenie miesta dodania stavebných prác ako služieb vzťahujúcich sa ...


Miesto dodania služby, a teda krajina a spôsob zdanenia, sa v prípade väčšiny služieb určí podľa základných pravidiel miesta dodania služby v zmysle § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V niektorých prípadoch služieb, resp. postavenia odberateľa však legislatíva stanovuje výnimky, teda osobitné pravidlá (§ 16 cit. zákona). Jedným z nich sú aj tzv. „služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť“. Predmetom článku je vysvetlenie pravidiel postupu v prípade poskytovania a prijímania stavebných služieb a prác do a z krajín EÚ v rôznych situáciách fyzického umiestnenia predmetnej nehnuteľnosti.

Celý článok


Všetky články

Diskusie


Zobraziť všetky témy

Latinské citáty

Dat census honores

Daňové ocenenie zabezpečuje pocty (výška majetku v Ríme zabezpečovala dosiahnutie hodnosti senátora alebo jazdca, neskôr prenesene s funkciou sa spájajú pocty)

Ovidius


Zobraziť všetky citáty

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 7 dní