Podávanie štvrťročného súhrnného výkazu k DPH


Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) priniesla okrem iných zmien aj zmenu limitu v súvislosti s možnosťou podania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok. Zníženie limitu pre podanie štvrťročného súhrnného výkazu na 50 000 eur je účinné od 1. októbra 2014. Článok formou príkladu vysvetľuje, ako majú podnikateľské subjekty podať súhrnný výkaz k DPH po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny.

Celý článok


Všetky články

Diskusie


Zobraziť všetky témy

Latinské citáty

Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia

Právo požívania je právo cudziu vec užívať a brať z nej plody pri zachovaní jej podstaty

Paul. D. 7, 1, 1


Zobraziť všetky citáty

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 7 dní