Novela zákona o DPH


Národná rada Slovenskej republiky schválila 8. júla 2014 zákon č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. 10. 2014, 1. 1. 2015 a 1. 7. 2015. Dôvodom novelizácie je predovšetkým povinná transpozícia Čl. 5 smernice Rady 2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení jej zmien a doplnkov (ďalej len „smernica DPH“), ktorá je základnou smernicou upravujúcou uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v Európskej únii.

Celý článok


Všetky články

Diskusie


Zobraziť všetky témy

Latinské citáty

Naturam expellas furca, tamen usque recurret

Prirodzené (aj keď) vyženieš palicou, predsa sa vždy vráti

Horatius


Zobraziť všetky citáty

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 7 dní