Určenie miesta dodania stavebných prác ako služieb vzťahujúcich sa ...


Miesto dodania služby, a teda krajina a spôsob zdanenia, sa v prípade väčšiny služieb určí podľa základných pravidiel miesta dodania služby v zmysle § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V niektorých prípadoch služieb, resp. postavenia odberateľa však legislatíva stanovuje výnimky, teda osobitné pravidlá (§ 16 cit. zákona). Jedným z nich sú aj tzv. „služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť“. Predmetom článku je vysvetlenie pravidiel postupu v prípade poskytovania a prijímania stavebných služieb a prác do a z krajín EÚ v rôznych situáciách fyzického umiestnenia predmetnej nehnuteľnosti.

Celý článok


Všetky články

Diskusie


Zobraziť všetky témy

Latinské citáty

Dicique beatus ante obitum nemo supremaque funera debet

Nikto sa nemá nazývať šťastným prv, než zomrel a bol pochovaný

Ovidius


Zobraziť všetky citáty

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 7 dní